Onze diensten

dienstveiling

Vastgoed veiling

Een vastgoed veiling is een goede plek om panden aan te kopen tegen een lage prijs. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld woningen of bedrijfsgebouwen. In verreweg de meeste gevallen worden panden onderhands verkocht. Dit is de normale gang van zaken. Wanneer dit niet lukt, of hier is geen tijd voor, dan kan ervoor worden gekozen om het pand middels een vastgoed veiling te verkopen.

Twee soorten veilingen

In de regel zijn er twee soorten vastgoed veilingen. Op de eerste plaats is er de vrijwillige veiling. Hierbij wil de eigenaar, en soms nabestaanden van de eigenaar, zo snel mogelijk van een pand af. Op de tweede plaats is er de executieveiling. Dit is een onvrijwillige veiling die ook wel bekend staat als de O.O.V. Onvrijwillige Openbare Verkoop. Onlangs hebben we prachtige speelgoedkisten mogen veilen.